Rezervația fosiliferă-Calcarele cu hippuriți de la Valea Crișului Comuna Bratca

hippurit...

Rezervația fosiliferă-Calcarele cu Hippuriți de la Valea Crișului Comuna Bratca

Rezevația fosiliferă este situată în SV satului Valea Crișului, Comuna Bratca, Județul Bihor, în imediata apropiere a drumului comunal DC 174 care leagă Bratca de DN 1.

Rezervația fosiliferă-Calcarele cu Hippuriți de la Valea Crișului, este o rezervație de tip paleontologic, ce datează din Cretacicul Superior,  constituită din gresii conglomeratice ce alternează cu bancuri cenușii de calcare.

Rezervația se întinde pe o suprafață de 4000 de mp și are o grosime de aproximativ 200 m în care s-au evidențiat 2 masive de rudiști: una bine dezvoltată în formă de cupă, iar cealaltă redusă cu rol de capac(bivalvă). Aceste bivalve se prindeau de substrat și formau colonii, care au fost bine conservate în substratul de rocă. În aceste depozite se pot observa mii de indivizi suprapuși, au fost identificate aproximativ 12 specii de rudiști.

A fost declarată „arie protejată” prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000.

Hippuriți/rudiști=gen fosil de moluște lamelibranhiate, cu valve modificate cea inferioară, conică alungită, fixată de substrat, iar cea superioară sub formă de capac și poroasă, au trăit în Cretacic și au intrat în compoziția calcarelor alături de recife.

Când pașii te poartă la Calcarele cu Hippuriți din Valea Crișului, ajungi „aproape de cer”, dar, chiar dacă urcușul este anevoios, priveliștea împrejurimilor te încântă, aducându-ți aminte de viața liniștită de la tară…cu oameni harnici, ce au sufletul  curat… și care numesc acest loc „la ptyetrele dhi moară=la pietrele de moară”…

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BizStudio by Sketch Themes